Bob nieuwe voorzitter jeugdcommissie

jeugdTijdens de ledenvergadering op 16 maart 2017 is Pieter Debrauwer reglementair afgetreden. Hij heeft ervoor gekozen om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Bob van Genuchten neemt zijn plaats in het bestuur over.

Bob is bij onze vereniging begonnen als jeugdlid. Enkele jaren geleden heeft hij de trainersopleiding gedaan en sindsdien geeft hij training aan onze jeugdleden.

We willen Pieter hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet en wensen Bob veel succes en plezier in zijn nieuwe functie.