Maatregelen coronavirus

Update 13 april 2021

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag 13 april 2021 is er helaas nog niks duidelijk geworden over het eventueel hervatten van de binnensporten. Dit betekent dat wij voorlopig nog niet kunnen badmintonnen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij dit aan jullie laten weten.

Update 28 april 2020

Tijdens de persconferentie is duidelijk geworden dat kinderen en jongeren weer mogen beginnen met buitensporten. Helaas geldt dit nog niet voor binnensporten. Binnensportaccommodaties blijven nog gesloten. Ook voor de jeugd is het op dit moment niet mogelijk om iets te regelen (bijvoorbeeld buitentraining o.i.d.). Wij houden het nieuws goed in de gaten en zullen ook goed luisteren naar suggesties en adviezen die de Nederlandse Badmintonbond en de BBF afgeven aan de badmintonclubs. Zodra er dingen veranderen in de huidige situatie laten we dit aan jullie weten.

Update 1 april 2020

De regering heeft besloten dat sport- en fitnessclubs in ieder geval tot en met 28 april gesloten blijven. Dit betekent dus geen speelavonden, trainingen, evenementen, wedstrijden of andere activiteiten.
Dit betekent natuurlijk ook dat wij tot en met 6 april 2020 niet badmintonnen.

Update 15 maart 2020

Op 15 maart is door de regering besloten dat sport- en fitnessclubs sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Dit betekent dus geen speelavonden, trainingen, evenementen, wedstrijden of andere activiteiten.

Dit betekent natuurlijk ook dat wij tot en met 6 april 2020 niet badmintonnen.

Het bestuur

Update 11 maart 2020

In een persbericht van 11 maart 2020 adviseert NOC*NSF gehoor te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s in de provincie Noord-Brabant om alle evenementen, waaronder sportactiviteiten, tot en met komend weekend niet door te laten gaan. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant, zowel voor sportactiviteiten uit als thuis. Daarmee worden de inwoners in deze provincie gestimuleerd om mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten ter voorkoming van het corona virus. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten via de sport geldt vooralsnog alleen voor de provincie Noord-Brabant.

Het bestuur van BCSV heeft daarom besloten om de Algemene ledenvergadering niet door te laten gaan en in ieder geval tot en met 22 maart niet te badmintonnen.

De Bosche Badminton Federatie heeft besloten om tot 1 april 2020 de competitie stil te leggen.

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen bij aanpassingen hierover berichten.

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen. Het is uit oogpunt van de volksgezondheid in ons aller belang hieraan gevolg te geven. Uiteraard blijven ook de eerder gegeven adviezen hoe om te gaan ter voorkoming van het coronavirus in stand.

Het bestuur