Wijzigingen in het bestuur

Tijdens de ledenvergadering in maart is Dennis van de Sande benoemd als penningmeester.
Tijdens dezelfde vergadering in Bas Joosten benoemd als voorzitter.