Coronamaatregelen

Op maandag 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 29 september voor een periode van drie weken geen publiek meer welkom is bij sportwedstrijden van zowel profs als amateurs en dat de sportkantines in deze periode dicht zijn.

Voor badminton blijven de overige regels die sinds 1 juli gelden van kracht: badminton kan actief worden beoefend, inclusief het organiseren en spelen van competities. Senioren hoeven net als de jeugd onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstanden te houden.

Het blijft daarbij belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

De op 28 september door het kabinet afgekondigde maatregelen zijn hier te vinden en de veel gestelde vragen voor de sport hier.

Protocol verantwoord sporten Badminton Combinatie Smash Vught

De volgende basisregels zijn van kracht:

 • heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • ben je tussen de 12 en de 18 jaar: houd 1,5 meter afstand van personen van 18 jaar en ouder;
 • was vaak je handen;
 • vermijd drukke plekken.

Voor sporters

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis;
 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te worden;
 • houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 jaar, hetzelfde huishouden en voor deelnemers aan sportactiviteiten tijdens die sportactiviteiten;
 • buiten het veld wordt geadviseerd om een mondkapje op te zetten;
 • bij individuele sport wordt geadviseerd om de 1,5 meter aan te houden, tenzij dat niet anders kan in (oefen)wedstrijdverband;
 • houd er als sporter rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines als deze open is;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters tussen de 12 en 18 jaar wél 1,5 meter afstand houden tot personen van 18 jaar en ouder, waaronder in de kleedkamers;
 • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel;
 • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • als kleedkamers en douches open zijn geldt voor personen van 18 jaar en ouder wel de 1,5 meter afstand;
 • volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de trainers, bestuursleden en zaalbeheerders; 
 • blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sport locatie actief zijn;
 • gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

gebruik van materialen

 • voor en na het opzetten en afbreken van de worden de handen gedesinfecteerd;
 • overig trainingsmateriaal zoals dopjes, pylonen en dergelijke wordt door de trainer zelf neergelegd of –gezet, spelers blijven er zo veel als mogelijk met de handen vanaf;
 • iedereen gebruikt alleen zijn eigen racket(s).

Shuttles

 • bij aankomst en voor de training of het speelmoment, en dus voordat shuttles worden aangeraakt, desinfecteren spelers hun handen;
 • tussen de verschillende oefeningen met shuttle en tijdens iedere uitleg je handen desinfecteren;
 • shuttles worden door vereniging bewaard en regelmatig schoon gemaakt met desinfectiemiddel;
 • nieuwe shuttles worden per koker gepakt;
 • shuttles (en eventuele overige materialen) worden zo min mogelijk met de hand aangeraakt, gebruik zo veel als mogelijk het racket hiervoor.